Regulamin

Regulamin ośrodka „Chata Lípa“

1. Ośrodek służy do prowadzenia zajęć i pobytów o charakterze wychowawczym i edukacyjnym, przede wszystkim członkom KS-SCh, ale równocześnie wszystkim pozostałym chrześcijanom.

2. Goście ośrodka są odpowiedzialni za jego wyposażenie, w razie jakichkolwiek uszkodzeń powinni natychmiast zgłosić je kierownikowi ośrodka, ponoszą również koszty związane z odkupieniem lub naprawieniem uszkodzonego sprzętu.

3. W każdej grupie powinna być wyznaczona osoba odpowiedzialna za przebieg i bezpieczeństwo w trakcie całego pobytu w ośrodku.

4. Osoba odpowiedzialna będzie zaznajomiona z funkcjonowaniem ośrodka, będzie jedyną osobą upoważnioną do manipulacji z głównym wyłącznikiem prądu elektrycznego, wody oraz do wymiany butli z gazem.

5. W ośrodku obowiązuje obuwie zmienne.

6. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

7. Przy wyjściu z ośrodka obowiązuje zamykanie okien i drzwi.

8. Ośrodek wyposażony jest w elektryczne grzejniki, obowiązuje ścisłe przestrzeganie zasad ich bezpiecznego używania.

9. W przypadku powstania pożaru każda osoba zobowiązana jest podjąć działania w celu jego likwidacji oraz natychmiast wezwać straż pożarną – nr tel. 150. W celu gaszenia pożaru użyć miejscowych gaśnic, które są umieszczone na każdym piętrze ośrodka.

Osoba odpowiedzialna za cały pobyt i bezpieczeństwo uczestników pobytu jest zobowiązana do podpisania dokumentu „Oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności“ (kliknij na link) i przekazanie go kierownikowi ośrodka

Comments are closed.

„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain