Domácí řád

Domácí řád Chaty Lípa

1) Chata slouží k výchovným a vzdělávacím pobytům, přednostně členům KS-SCH ale i ostatním křesťanům.

2) Účastnící jsou zodpovědní za společný inventář chaty. Dojde-li k poškození inventáře, jsou povinní vzniklou škodu nahlásit správci chaty a podílet se na úhradě.

3) Na každém pobytu musí být určená osoba, která je zodpovědná za průběh a bezpečnost během celého pobytu.

4) Zodpovědná osoba bude seznámena s provozem chaty a jeko jediná oprávněna manipulovat s hlavním vypínačem el. proudu, zařízením vodárny, a výměnou PB láhví.

5) V celém objektu se používají přezůvky.

6) V celém objektu chaty je zákáz kouření.

7) Při odchodu z chaty je třeba chatu uzamykat.

8) Chata je vybavena el. přímotopy a je třeba přísně dodržovat jejich bezpečné používání.

9) V případě požáru je každý účastník povinen zabránit jeho šíření a musí se neprodleně uvědomit požární sbor – číslo 150. K vlastnímu hašení použít ruční hasicí přístroje umístěné na každém patře.

Na chatě je možno z hygienických důvodů spát pouze s ložním prádlem zapůjčeným přímo na chatě.

Osoba zodpovědná za celý pobyt, jak i za bezpečnost učastníků, při převzetí chaty podepíše správci chaty formulář „Převzetí zodpovědnosti“ (pro přečtení klikněte na okaz)

Comments are closed.