Domácí řád

Domácí řád Chaty Lípa

1) Chata slouží k výchovným a vzdělávacím pobytům, přednostně členům KS-SCH ale i ostatním křesťanům.

2) Účastnící jsou zodpovědní za společný inventář chaty. Dojde-li k poškození inventáře, jsou povinní vzniklou škodu nahlásit správci chaty a podílet se na úhradě.

3) Na každém pobytu musí být určená osoba, která je zodpovědná za průběh a bezpečnost během celého pobytu.

4) Zodpovědná osoba bude seznámena s provozem chaty a jeko jediná oprávněna manipulovat s hlavním vypínačem el. proudu, zařízením vodárny, a výměnou PB láhví.

5) V celém objektu se používají přezůvky.

6) V celém objektu chaty je zákáz kouření.

7) Při odchodu z chaty je třeba chatu uzamykat.

8) Chata je vybavena el. přímotopy a je třeba přísně dodržovat jejich bezpečné používání.

9) V případě požáru je každý účastník povinen zabránit jeho šíření a musí se neprodleně uvědomit požární sbor – číslo 150. K vlastnímu hašení použít ruční hasicí přístroje umístěné na každém patře.

Osoba zodpovědná za celý pobyt, jak i za bezpečnost učastníků, při převzetí chaty podepíše správci chaty formulář „Převzetí zodpovědnosti“ (pro přečtení klikněte na okaz)

Comments are closed.

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain